Odborná garance

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína (Střední odborné učiliště rybářské Třeboň)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
Střední rybářská škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany
Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany
Mendelova univerzita v Brně, Oddělení rybářství a hydrobiologie


Souběžně probíhá2. myslivecký veletrh

Reklama